Normas Forais Fiscais


20 feb 2010
Modificación das leis orgánicas do Tribunal Constitucional e do Poder Xudicial

Publicado no BOE do 20 de febreiro de 2010


JEFATURA DEL ESTADO

Normas Forales fiscales