Rexistro CivilRecursos para o Rexistro Civil


Lexislación

Lexislación do Rexistro Civil (BOE)

Portal do Rexistro Civil

Portal galego de adopcións

Centro de documentación

Lexislación Rexistro Civil

Circulares e Instrucións

Novo modelo organizativo do RC Central

Memoria histórica - Normativa
Apostilla


Solicitude de certificadosTrámitesConsulta de expedientesModelos de solicitudeDireccións e teléfonos

Ligazóns de intereseFormularios


Expedientes. SolicitudesCancelación

Defunción
IntegraciónNacementoNome e apelidos
Nacionalidade


Rectificación


 
TEMPLATE ERROR: No dictionary named: '' in: ['blog', 'skin', 'view']