Publicidade das resolucións concursais


10 feb 2008


Feb09
Publicidade das resolucións concursais e réxime da información do rexistro mercantil central


BOE do 9 de febreiro de 2008

  • Real Decreto 158/2008, de 8 de febreiro, de reforma do Real Decreto 685/2005, de 10 de xuño, sobre publicidade de resolucións concursais e polo que se modifica o Regulamento do Rexistro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de xullo, en materia de publicidade rexistral das resolucións concursais, e polo que se modifica o Regulamento do Rexistro Mercantil para a mellora da información do rexistro mercantil central