Cadro de persoal do Rexistro Civil de Vigo


12 feb 2008


Feb12
Proposta de cadro de persoal para o Rexistro Civil de VigoCon motivo da transformación do xulgado de primeira instancia número 4 de Vigo en Rexistro Civil exclusivo, a consellería deunos traslado, para alegacións por un prazo de cinco días, da proposta de modificación do cadro de personal dese órgano xudicial:Xulgado de 1ª instancia nº 4 de VigoXestiónTramitaciónAuxilio
Cadro de persoal actual572
Modificación0+30
Novo cadro de persoal5102