DOG: aprobado o Protocolo de acoso laboral no ámbito da administración de xustiza de Galicia


19 abr 2023


 Puublicouse no DOG de hoxe a Resolución do 11 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de abril de 2023 polo que se aproba o Protocolo, no ámbito da Administración de xustiza de Galicia, para a prevención, detección, actuación e resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo.

 

Para ver a Resolución completa, preme aquí