Publicación no DOG da relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao II do sistema de traxectoria profesional nos corpos de médico forense e de xestión procesual e administrativa


19 abr 2023


 Saíu publicada no DOG a Resolución do 29 de marzo de 2023 pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao II do sistema transitorio de traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á estimación ou desestimación da súa solicitude realizarase a través da Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia (OPAX)

Para ver a Resolución, preme aquí