Probas Celga, 2, 3 e 4: publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas


13 oct 2022


Con data 13/10/2022 publicouse no Portal da Lingua Galega as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para as probas Celga 2,3 e 4 .

As persoas excluídas disporán dun prazo de 10 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta resolución na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para poderen emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión. 

Para ver as listaxes provisionais  publicadas, preme aquí