Suspensión da mesa sectorial do 15 de abril de 2021


16 abr 2021


 No día de onte as centrais sindicais estabamos convocadas a reunión coa Dirección Xeral co fin de negociar unha modificación na orde de interinos.
A ausencia do persoal técnico que traballou nesta reforma, por causas de forza maior, motivou a petición practicamente unánime da suspensión convocatoria, co compromiso dunha nova convocatoria no menor prazo posible.


Dende CCOO defendemos:


- A modificación da orde de interinos, que debera ser urxente e prioritaria; os problemas derivados dos chamamentos realizados a través do SPEG non terán solución en tanto no exista unha bolsa.


- Os problemas de falta de axilidade na cobertura de prazas están a provocar sobrecargas de traballo e retrasos no servizo público inasumibles.


- A situación non se vai solventar unicamente cunha unificación de criterios nas delegacións, que non dubidamos que poñen a mellor das intencións no seu aspecto técnico, se non cunha combinación de actuacións que dependen de vontade política:


1. A supresión da limitación dos 6 meses en servizo activo para poder optar a unha substitución

2. A  regulamentación referente a substitucións e comisións de servizos, estancada a súa negociación dende hai meses á espera dun informe xurídico.

3. Unha modificación da orde de interinos que axilice os nomeamentos, revisable e consensuada.

4. Un debate amplo no seo da Comisión de seguimento de interinos, co fin de chegar a consensos e solucións concretas que non dilaten máis esta situación.


Para CCOO unha proba palpable da situación crítica é a publicación da adxudicación de postos no día de onte, na que moitas das substitucións quedaron vacantes e, estando moitas bolsas esgotadas, o retraso será aínda maior.