Convocado o Plan formativo ofimático de Galicia


25 ene 2021


   Hoxe saíu publicada no DOG a resolución do 22 de xaneiro de 2021 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). 

 Convócanse 2.000 prazas en accións formativas impartidas na modalidade de teleformación integradas no Plan formativo ofimático de Galicia, que a continuación se relacionan:

– Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base).

– Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019).

– Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

– Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019).

– Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

– Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019).

– Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress).

– Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019).

– Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/ Linux Debian 9).

–Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows 10)

  O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

 Podes consultar toda a información na seguinte ligazón.