Carreira Profesional: proposta remitida pola Xunta


10 mar 2020CARREIRA PROFESIONAL

 Onte, luns 9 de marzo  quedou formalmente constituida na EGAP a nova Mesa Sectorial de Xustiza. Rematada a reunión,  a DXX convocou a todas as organizacións sindicais presentes na dita  mesa a unha nova reunión o vindeiro venres dia 13 de marzo, para negociar UN SISTEMA DE TRAXECTORIA PROFESIONAL acompañando coa convocatoria  un borrador coa  súa proposta e dando un prazo de dous días a todas as organizacións sindicais presentes na mesa, para facer as correspondentes alegacións.


 O Acordo do 23 de maio de 2018 entre Administración da Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CCOO, UGT e SPJ USO, inclúe na cláusula décima o compromiso da implantación dun sistema de CARREIRA PROFESIONAL para os funcionarios da administración de Xustiza en Galicia.

A lei 3/2018 de 26 decembro, de medidas fiscais e administrativas de Galicia, na Disposición Adicional única, ven a dar cobertura legal e recolle un sistema de carreira profesional para os funcionarios de xustiza dentro do respeto a normativa do Estado.

O Acordo de concertación de emprego público de Galicia, (15/01/2019) firmado por CCOO e UGT, sirve de base a configuración dun sistema transitorio para o persoal da xustiza en Galicia. Os Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2020, dotan económicamente  a carreira Profesional.

CCOO (tamén UGT e SPJ -USO) reclamamos en cada unha das reunións da Comisión de seguimento do Acordo ao longo do ano  2019, que se fixera efectiva a cláusula décima do Acordo, a única  que quedaba por desenrolar e unha das mais importantes a nivel económico.

A carreira profesional na CC.AA Galega, nunca figurou na axenda sindical dos sindicatos corporativos e doutros máis, foi unha proposta  de CCOO, UGT e SPJ –USO e asi se plasmou no Acordo asinado por CCOO e estas organizacións sindicais, o pasado 23 de maio de 2018 na súa cláusula 10.

CCOO  informou da Carreira Profesional nas distintas asembleas celebradas, e das melloras económicas que  a súa implantación podería traer a todos os traballadores da xustiza en Galicia fronte a outros sindicatos que non asinaron o Acordo.

Ata agora só a Comunidade Valenciana o intentou e ten  algo parecido, chamado “Plan de Actuación” que por certo  sufriu bastantes vicisitudes grazas as maniobras dalgúns.

 Aqueles  que viñeron entorpecendo a implatanción  da Carreira Profesional nas CC.AA con alegacións á LOPJ canalizadas a través de grupos políticos ó Senado en 2018, fixeron un flaco favor aos traballadores , retrasando sine die a súa implantación.  A día de hoxe o Ministerio de Xustiza non  contempla a medio prazo a implantación da carreira profesional.

En Galicia, despois do Acordo negociado na Mesa Xeral coa Xunta e tendo unha cantidade xa consignada nos orzamentos deste ano ,  temos a oportunidade de avanzar, polo que si alguen prefire esperar a que poida vir de Madrid, despois do AVE, que espere, en todo caso unhas das señas de identidade da carreira profesional, desta e das que xa estas implantadas noutros ámbitos ,é a súa  voluntariedade ( é un dereito, pero non unha obriga).CCOO, está a traballar para presentar dentro do prazo concedido as alegacións a esta proposta   remitida pola Xunta da que vos manteremos informados.

BORRADOR PROPOSTA XUNTA


PROPOSTA XUNTA CONTIAS GRUPOS

GRUPO
CORPO
IMPORTE €
A1
FORENSES
2515.68
A2
XESTORES
1760.64
C1
TRAMITACIÓN
1135.44
C2
AUXILIO
963.72

       PROPOSTA XUNTA
       SISTEMA EXCEPCIONAL E TRANSITORIO
       GRAOS I  e II


2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ForenseXestiónTramit.Auxilio                  GRAO I                            GRAO II