A Egap convoca cursos de prevencion de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación


4 nov 2019Saíu publicada no DOG a Resolución do 24 de outubro de 2019 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación. 

Poderá participar na acción formativa convocada o persoal que preste servizo no Pazo de Xustiza de Ourense, que se encuentre en servizo activo, permiso por maternidade ou paternidade adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos caso do anexo II. 

O prazo de presentación de solicitudes será de oito días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Para acceder ao texto da resolución prema na seguinte ligazón.