Aviso sobre á nómina


2 may 2016
Na intranet de xustiza publícase que a partir do día de hoxe, calquera consulta ou incidencia observada en relación coa nómina deberá formularse a través de correo electrónico ás respectivas habilitacións.

Habilitación da Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.es

Habilitación de Lugo: nominas.xustiza.lugo@xunta.es

Habilitación de Ourense: nominas.presidencia.ourense@xunta.es

Habilitación de Pontevedra: servizoxustiza.vi@xunta.es