Nómina de xuño, aplicación IRPF ao CAT


1 jul 2015
Informáronnos dende a Dirección Xeral que, a partir deste mes de xullo rectificarán as nóminas de todos os funcionarios afectados pola aplicación do IRPF  ao CAT na nómina do mes de xuño , variando o IRPF, para corrixir os desaxustes causados ao aplicar os descontos do IRPF ao CAT, complemento específico  afectado pola Lei de presupostos da  Comunidade Autónoma de Galicia,  e roubado a tódolos traballadores da Administración de Xustiza de Galicia.