Substitución entre titulares


17 mar 2015


Publícase na intranet de xustiza unha substitución entre titulares para o Xulgado do Penal Nº 3 da Coruña, do corpo de xestión. A praza ofértase conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar a súa solicitude conforme ao modelo Anexo II (descargar aquí), , ate o 19 de marzo inclusive, anticipando a instancia por fax ao 981546222 facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

Tamén publícanse as adxudicacións da oferta anterior, consultar aquí