Guía de vacacions,permisos e licencias.


17 mar 2015A Dirección Xeral de Xustiza publicou unha nova guía de permisos, vacacións e licencias do persoal ao servicio da Administración de Xustiza de Galicia. Para a súa consulta prema na seguintes ligazons:

Guía de permisos

Guía de licencias

Guía de vacacións