Imelga. Concurso específico de méritos para a vacantes de Xefes de Sección


30 sept 2013


No día de hoxe publicouse na intranet a seguinte información:

Resolución do 27 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a lista dos participantes no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes de sección no Instituto de Medicina Legal de Galicia –Imelga–, e se designa a Comisión de Valoración do referido concurso”.