Modificación na convocatoria de substitucións entre titulares


23 may 2013


A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitir o seguinte correo electrónico

Comunícovos que no sucesivo, e para axilizar a tramitación das provisións de postos de traballo mediante substitucións, procederase á publicación simultánea na intranet durante tres días hábiles, tanto das substitucións verticais coma das horizontais.

Grazas, un sáudo

Postos en contacto coa DXX, aclárannos que a convocatoria será simultánea, resolvendo primeiro as solicitudes para as substitucións verticais e se non quedara a praza cuberta, pasaríase a valora-las solicitudes para as substitucións horizontais.