Cursos de linguaxe xurídica para funcionarios que estén fora da Comunidade de Galicia


23 may 2013


Tras a convocatoria dos cursos de linguaxe xurídico para funcionarios da Comunidade de Galicia, a EGAP está a recibir un gran número de solicitudes de personas que se atopan fora da Comunidade.

Postos en contacto coa EGAP, comunícannos que os cursos de linguaxe xurídico para funcionarios que se atopen fora da Comunidade de Galicia, convocaranse o vindeiro mes de decembro para realizalos no mes de xaneiro do ano 2014, tal e como se fixo na pasada convocatoria.