Convocados posto de Director dos Servizos Comúns Procesuais (NOX) en Ceuta, Melilla e C. Real


2 may 2013


Acompañamos enlace ao BOE do día 1 de maio no que se publicou a Orde, pola que se convoca a provisión de  postos de traballo de Directores dos Servizos Comúns Procesuais polo sistema de libre designación (NOX en Melilla, C. Real e Ceuta)