Relación aprobados proceso selectivo secretarios xudiciais, turno libre, OPE 201


2 may 2013


Publicamos o enlace á páxina web do Mº de Xustiza no que se publicou o Acordo do Tribunal do proceso selectivo para acceso ao Corpo de secretarios xudiciais, turno libre, OPE 2011, polo que se fixa a nota mínima para superar o 3.º exercicio e se publican as notas do exercicio e dos aspirantes que  superaron a fase de oposición de turno libre, e acórdase remitir á Secretaría de Estado de Xustiza a proposta definitiva de aprobados do turno libre, no que o número non exceda ao de prazas convocadas.