Nota de prensa do sector da administración de xustiza de FSC-CCOO


15 oct 2012


CCOO DENUNCIA A ESCANDALOSA ACTUACIÓN DO MINISTRO DE XUSTIZA NA REFORMA DA LOPX

GALLARDÓN RECORTA GRAVÍSIMAMENTE OS DEREITOS DOS TRABALLADORES MENTRAS OTORGA A XUÍCES E MAXISTRADOS UN TRATO DIFERENCIADO REFLEXADO NA CONCESIÓN DE 12 DÍAS DE PERMISO E O PAGO DE ATA 2.750 EUROS POLAS SUBSTITUCIÓNS


A decisión do ministro de Xustiza de proceder á reforma da LOPX para recortar gravemente os dereitos dos traballadores da Administración de Xustiza pero otorgar a Xuíces e Maxistrados un trato claramente diferenciado co resto dos empregados públicos, supón un ataque intolerable á igualdade de dereitos entre todos os empregados públicos.

Que o ministro de Xustiza reforme a LOPJ para eliminar seis días de permiso por asuntos particulares e os días adicionais de vacacións por antigüedade, para suprimir a paga extra de nadal, para deixar de abonar o 100% do salario nos casos de baixa por IT (incapacidade temporal) e para establecer a mobilidade xeográfica obrigatoria aos traballadores da Administración de Xustiza, é unha agresión intolerable contra os dereitos conquistados polos traballadores nos últimos años.

Pero o ministro Gallardón nesa mesma reforma da LOPX establece que os Xuíces e Maxistrados sí dispondrán de 12 días de permiso e lles aboarán entre 1.500 e 2.750 euros polas substitutcións de forma que compense, entre outras. a eliminación da paga extra.

Que ao mesmo tempo, o ministro Gallardón, na reforma da LOPJ, dé un trato claramente diferenciado para un colectivo de empregados públicos como son os Xuíces e Maxistrados, e outro moi diferente para o resto de traballadores, é unha demostración máis do clasismo inaceptable dun ministro que goberna para uns poucos contra os dereitos da inmensa maioría.

Esta actuación do ministro Gallardón, avalada por Rajoy e o seu goberno no Consello de Ministros do pasado 11 de outubro, non podemos máis que calificala como miserable, e levará a este sindicato, xunto ao resto dos sindicatos a convocar as mobilizacións unitarias máis contundentes contra esta reforma.


Galicia, 12 de outubro de 2012