Retribucións das substitucións entre titulares


4 may 2012CCOO de Xustiza


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación:

Texto

Se pone en vuestro conocimiento que la asesoría xurídica de la Xunta nos comunicó que el auto de fecha 02/04/2012 es firme, por lo que ya en este mes de mayo quedará sin efecto la percepción del complemento que anula la sentencia.

Proximamente se publicará en el DOG la modificación de la resolución de 07/05/2008.


Nunha primeira valoración, dende CCOO, considera, que segundo varias sentenzas dos xulgados do contencioso de Navarra, calquer funcionario que realice unha substitución vertical, deberá cobrar a mesma cuantía, xa que do contrario provocaría un enriquecimento ilícito por parte da administracións, cousa que a propia sentenza declara como ilegal.

Dende CCOO defenderemos, coma dende o principio, que a igual traballo igual retribución, polo que remitiremos a sentenza e o auto á asesoría xurídica para un estudo mais detallado, e así poder solicitar da administración que tome as medidas oportunas para cumplilo e axustarse ao contido das sentenzas que o recoñecen.