CCOO solicita a ampliación do número de prazas para o curso medio de linguaxe xurídica galega


11 may 2011


Escrito remitido á responsable de programación de cursos da EGAP


Dende hai moitos anos CCOO vén reclamando a convocatoria dos cursos de Linguaxe Xurídica Medio e Superior en formato de Teleformación, para facilitar tanto aos traballadores que están destinados en Galicia como para os que aínda non con-seguiron un posto na nosa comunidade a conciliación da vida laboral e persoal e, ademais, para os traballadores que están fóra de Galicia que non teñan que utilizar as súas vacacións persoais para realizar o curso.

Por desgraza, tanto para os traballadores que están destinados en Galicia como os que están fóra, non foi posible realizar estes cursos a través da Teleformación ata este ano. Este ano 2011 será o primeiro que se poida realizar o curso de Linguaxe Xurídico Medio por Internet, esperamos que o ano que ven tamén sexa vía Teleformación o Superior, tal e como se comprometeu a Dirección da EGAP .

Valorando positivamente o esforzo realizado pola Administración para levar adiante esta formación vía Internet, entendemos que o número de prazas ofertadas, 30 prazas, para os funcionarios de Xustiza que están fóra da nosa Comunidade está moi por debaixo das demandadas, non debemos esque-cer que Galicia exporta un gran número de traballadores (tanto polo gran nivel dos opositores, como pola falta de pra-zas na administración de Xustiza de Galicia).

O número tan reducido de prazas destinadas para os traba-lladores que están actualmente fóra, de non ser modificado, provocará un gran prexuízo persoal e profesional, xa que todo aquel que non realice o curso este ano por falta de prazas estará en desvantaxe no próximo concurso de traslado con respecto a todos aqueles que si realizaron o curso. Na administración de Xustiza o curso de Linguaxe Xurídica equivale a 8 puntos e o de Linguaxe Xurídica Superior, 12 puntos, a efectos de concurso de traslados.

De pouco vale que a Administración acepte realizar a formación on-line se non vai acompañada das súas grandes virtudes, ampliación do número de alumnos, o que permitiría realizar o curso e conciliar a vida laboral e familiar. Tal e como se plántea a formación pola Administración só se concilia a vida laboral e familiar pero a cambio de prexudicar a un gran número de traballadores que partirán con desvantaxe no concurso de traslado.

Vigo, 10 de maio de 2011

Asdo. Pablo Valeiras Ríos
Responsable do Sector de Xustiza de CC.OO