Substitución entre titulares: corrección de erros da Resolución do 10/11/2023


13 nov 2023


 


 A Dirección Xeral de Xustiza acaba de remitir e publicar na intranet de xustiza unha corrección de erros da Resolución do 10 de novembro de 2023 pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución .

"Detectado erro material na publicación de data 10/11/2023 de cobertura de postos mediante substitución entre titulares na que se incluíu unha praza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución n. 4 de Betanzos, procédese a eliminala, posto que xa saíu na publicación do 18/10/2023.