Mesa sectorial 20/10/2022


21 oct 2022 


No día de onte tivo lugar na EGAP de Santiago unha mesa sectorial, co fin de tratar os avances na carreira profesional.

 

Dende CCOO facemos unha valoración positiva, toda vez que, de recollerse as emendas que presentamos, poderemos continuar na senda dos incrementos retributivos que nos corresponden, carreira profesional que non teñen en ningún punto do Estado e que dignifican as  nosas condicións laborais.

 

Para CCOO hai dúas liñas vermellas que condicionarían o noso voto ao acordo:

 

-          A blindaxe da antigüidade nos corpos sexa cal fose o destino, dada a nosa especial idiosincrasia de corpos nacionais.

-          A igualdade do persoal interino no acceso á mesma, toda  vez que está recoñecida (xa no anterior acordo) pola xurisprudencia a igualdade de dereitos, salvo a fixeza no posto.

 

Logo de dilacións indebidas, interposición de recursos, paralizacións interesadas, escepticismos varios, debemos celebrar estar a piques de acadar unha continuidade que recoñeza o noso dereito a unha carreira profesional de forma definitiva.

 

Na vindeira semana convocarannos a nova mesa sectorial logo de estudar as nosas alegacións.

 

Noutro orde de cousas, dentro do proceso de estabilización anúnciannos que son tres prazas de auxilio en Galicia: Ribeira, Fonsagrada e Pontevedra.

E a OPE que acumula tres anualidades (19, 20, 21)  presenta unha oferta histórica para Galicia: 97 prazas de xestión, 103 de tramitación e 65 de auxilio.

 

CCOO ademais reivindicou:

 

-          A implantación das gardas de 24 horas nas cidades da Coruña e Vigo.

-          Unha regulación normativa do teletraballo acompasada co reparto dos 1700 equipos portátiles.

-          A modernización dos Servizos Comunes e das Fiscalías acompasadas ao expediente dixital.

-          Unha formación de entrada remunerada aos compañeiros/as voluntarias a través das prolongacións de xornada.