EGAP: Plan formativo ofimático de Galicia


1 feb 2022
Hoxe publícase no DOG a Resolución  do 27 de xaneiro de 2022 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza e das entidades locais, así como para o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). 


Convócanse 2.000 prazas en accións formativas impartidas na modalidade de teleformación integradas no Plan formativo ofimático de Galicia, que a seguir se relacionan:


- Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base).

- Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2019). 

-Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). 

-Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2019).

- Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

- Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2019).

- Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress)

 -Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2019).
 
- Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/ Linux 

-Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows 10)


- O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

- As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.

- O número máximo de actividades formativas que se poden solicitar limítase a tres.


Para ver a Resolución completa, preme aquí