Publicadas as adxudicacións das últimas prazas ofertadas mediante substitución entre titulares


8 oct 2021
Saíu publicada na intranet de xustiza Publicadas as Adxudicación, con data do 07/10/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 01/10/2021

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinadapolo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá se rremitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico(servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano. 

Para ver a resolución completa, preme aquí