Publicada a relación de solicitudes estimadas e desestimadas do recoñecemento extraordinario do grao 1 da traxectoria profesional na administración de xustiza de Galicia


2 dic 2020


 


 

 


    Saíu publicada  no DOG a Resolución do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

    De conformidade co establecido no artigo 7 da Resolución do 25 de setembro de 2020 ,da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xuntade Galicia do 17 de setembro de 2020, polo que se aproba o acordo acadado o 3 de agostode 2020 entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO para a implantación do réxime extraordinario de accesoao grao I do sistema de traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administraciónde xustiza en Galicia (DOG núm. 201, do 5.10.2020),

     Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á estimación ou desestimación da súa solicitude realizarase a través da Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia (OPAX).

     Podes ver máis información na seguinte ligazón