Convocatoria da Comisión Paritaria de interinos para o día 12/11/2020


10 nov 2020


 

 

 


 

 

A Dirección Xeral de Xustiza    convócanos    para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión paritaria de interinos, na seguinte data e hora indicados:

 

Data:                           12/11/2020

Hora:                           11:30 h.

 

Orde do día:

 1. Lectura e aprobación no seu caso da acta da reunión anterior. 

 2. Situación actual das bolsas e posibles alternativas.