Publicada no Dog o acordo do 3 de agosto de 2020 sobre a modificación das retribucións do posto de xestor/a procesual secretarios/as de xulgados de paz


2 oct 2020


 

 

 Saíu publicada a Resolución do 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 17 de setembro de 2020 polo que se aproba o acordo acadado o 3 de agosto de 2020, entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Xustiza, sobre a modificación das retribucións do posto de xestor/a procesual secretarios/as de xulgados de paz (IV-D), para os efectos de retribuír, nun punto adicional, o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de paz. Podes consultar toda a información nesta ligazón