Convocatoria para o 12/06/2020 do Comité de seguridade e saúde.


11 jun 2020


A Dirección Xeral de xustiza remitiunos hoxe a convocatoria para a reunión do Comité de seguridade e saúdeDe orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:

Mañana: 12/06/2020
Hora: 10:45
Asunto: Comité Seguridade e Saúde