Convocatoria da Comisión de acción social 2020


11 jun 2020 A DXX remitiunos a convocatoria  da reunión da Comisión de Acción Social  para fixar os criterios de repartición de acción social para o  ano 2020

Día 12/06/2020
Hora de comezo: 12:00
A reunión terá lugar a través do sistema de videoconferencia que se remitirá mañán (12/06/2020).

ORDE DO DÍA

1 Aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2 Convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social 2020.