EGAP: Convocatoria de Cursos de linguaxe xurídica galega para o ano 2020


10 feb 2020
No DOG de hoxe publícase  a Resolución  do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Para ver a Resolución, preme aquí

No Dog de Hoxe publicase a Resolución do 6 de Febreiro de 2020 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xuridica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunide Autónoma de Galicia para o ano 2020 .


Para ver a Resolución, preme aqui