Convocatoria pública polo sistema de libre designación do posto de Secretario/a do/a Director/a xeral


11 feb 2020
 No DOG de hoxe publícase a ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Denominación do posto: secretario/a do/da director/a xeral.
Subgrupo: C1, C2.
Nivel: 18.
Complemento específico: 6.859,72 euros.
Corpo ou escala: xeral/Tramitad. Procesual e Advo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA. e Administración de Xustiza).

Para ver a Resolución, preme aqui