Convocatoria pública para a provisión polo sistema de libre designación dun posto de traballo na Fiscalía da Coruña


21 may 2019
 Hoxe publícase no DOG a Orde de 6 de maio de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante,

  Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.
Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.
Complemento específico: 7.532,56.
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesal e advo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia,
Estado e CC.AA. e Administración de Xustiza).
Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento
de galego (R.I.).
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.
Localidade: A Coruña.

Para ver a Orde 6 de maio de 2019, preme aqui