Nota informativa sobre os procedementos de xubilación


29 oct 2018Coa finalidade de axilizar a tramitación dos expedientes de recoñecemento de pensión de xubilación no réxime de clases pasivas, resulta conveniente que os interesados teñan en conta as seguintes cuestións:
  • O DNI debe estar en vigor. Do contrario, non se poderá cobrar a pensión correspondente.
  • O enderezo de correo electrónico que se facilite debe ser persoal. Non se deben indicar enderezos de correos electrónicos corporativos, pois neste caso, unha vez xubilados os interesados, non será posible contactar con eles por este medio, co conseguinte prexuízo para eles.
  • No formulario que deberá cubrir o interesado, este terá a posibilidade de declarar o IRPF voluntario, e informaráselle ademais da conveniencia de cubrilo. Poderá facer o cálculo que lle corresponde na seguinte ligazón: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R181/index.zul
  • No caso de que o interesado non acade o período de carencia necesario para a xubilación voluntaria, debe solicitar a aplicación do cómputo recíproco, marcando a caixa correspondente no formulario.