Convocatoria de provisión de comisións de servizos de postos de traballo nos órganos de nova creación


24 nov 2017 

 

Hoxe publicase na intranet de xustiza a convocatoria da comisión de servizos para  os órganos de nova creación .Esta convocatoria de provisión ten a finalidade de dotar de forma temporal os cadros de persoal dos órganos xudiciais de nova creación cuxa entrada en funcionamiento está prevista para xaneiro de 2018.


Resolución de 23 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza con destino na Comunidade Autonoma de Galicia.