PUBLICADA A RESOLUCION COAS ADXUDICACIÓNS DAS ULTIMAS PRAZAS OFERTADAS PARA A SÚA COBERTURA


11 oct 2016


 Publicouse con data do 10 de outubro de 2016 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.
Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.