Horario de inverno.


16 sept 2015
Hoxe, 16 de setembro, entra en vigor o horario de inverno.


  • Parte  fixa  :    6 horas diarias    ( entre as 8:00  e as 15:00h)
  • Parte flexible: 1 hora en cómputo diario (entre as 7:30 e as 9:00 e entre as 14:00 e as 18:30horas )
Todo o tempo que exceda das 6 horas da parte fixa vai a parte flexible.
Pódense seguir acumulando na bolsa de horas ata un máximo de 22,30 horas ao ano, que corresponden a 7:30 h. por día , cun máximo de tres días ao ano.