Solicitude á DXX do mantemento dos reforzos nos xulgados de Lalín


3 dic 2013


Na última visita que efectuamos as catro centrais sindicais integradas na plataforma pola defensa da xustiza en Galicia, como consecuencia da recollida das enquisas pola consulta das mobilizacións a adoptar polos traballadores da Administración de Xustiza en Galicia, e dada a complicada situación que atravesan os xulgados de Lalín, e en particular o xulgado nº 1,  solicitamos da Direción Xeral a inmediata cobertura daquelas prazas que non estiveran cubertas nestes intres, xa sexa polo concurso, baixas, etc. a fin de que ese xulgado volva a ter o seu cadro de persoal ao completo.