Orde nomeamento funcionarios Corpo de Tramitación, en execución de sentenza OPE 2010


19 dic 2013No BOE de 18 de decembro, publicouse a Orden JUS/2372/2013, de 3 de decembro, pola que nomean funcionarios do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa no proceso selectivo convocado por Orde JUS/1655/2010, de 31 de maio, ámbitos de Andalucía, Cataluña e R.P. e Baleares.


Orden nomea funcionarios do Corpo de Tramitación, en execución de sentenza, OPE 2010.