Castilla-León e Madrid. Actualización das listas de interinos.


9 sept 2013


No día, de hoxe na web do Ministerio publícase a actualización das bolsas de interinos de Castilla-León e de Madrid.
Nos seguintes enlaces pódedes comprobar a actulización da bolsa de interinos de Castilla-León, Xerencia de Valladolid e a da Comunidade de Madrid.