Imelga. Comisión de Servizo para o posto de Subdirector do Imelga en Vigo


9 sept 2013


A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar na súa intranert o seguinte anuncio:

Convócase, mediante a Resolución do 4 de setembro de 2013,  a Dirección Xeral de Xustiza, a provisión de forma temporal en comisión de servizo do posto de subdirector/a do Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) na Subdirección Territorial de Vigo para funcionarios/as do corpo de médicos forenses. 

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da dita convocatoria nesta intranet.