Proyecto de Lei de Demarcación e Pranta Xudicial


19 jun 2013


Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o proxecto para a nova Lei de Demarcación e Pranta Xudicial, elaborado no desenvolvemento dun primer texto articulado elaborado pola Comisión Institucional creada por acordo do Consello de Ministros

Recordamos que xa no mes de abril publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a proposta de reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial e da Lei de Demarcación e Pranta Xudicial elaborada pola Comisión Institucional creada por acordo do Consello de Ministros na que xa se expoñía un primer texto articulado da nova organización xudicial. Na proposta de Lei de Demarcación e Pranta Xudicial que agora se presenta desenvolven o articulado da anterior proposta

Publicamos enlace ao proxecto e publicamos novamente o cadro–resumen da nova organización xudicial que se pretende