Anteproxecto de Lei de reforma da L. E. C.


5 may 2013


Este é o texto no que se pretende dar competencias dos actos de comunicación e embargos aos procuradores