Castilla-León. Bolsa Interinos; Xerencia Territorial Burgos: listados provisionais


8 abr 2013


Na páxina web do Ministerio de Xusticia publicouse a seguinte información, relativa á bolsa de interinos de Burgos:

Fanse públicos os listados provisionais das bolsas de traballo de interinos.

Os interesados  terán dez días hábiles, dende a publicación dos citados listados, para efectuar reclamacións ante a Xerencia Territorial de Burgos.