Substitucións. Avisos de desocupación e adxudicacións


10 ene 2013


O día 09/01/2013 publicáronse na intranet xudicial as adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares así como os avisos de desocupación de novas prazas.

Podedes consultar a información no apartado de actualidade dentro das substitucións entre titulares, en recursos humanos, onde tamén se pode ver o histórico de todas as publicacións e adxudicacións. Premendo no vínculo que se acompaña poderedes acceder á información publicada.


AVISOS DE DESOCUPACIÓN

Substitucións verticais:

  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II

A CORUÑA

Xdo. de Paz - Carnota

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro

Motivo: vacante


LUGO

Xdo. de Paz - Monterroso

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro

Motivo: licenza por enfermidade


Substitucións horizontais:

  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II

A CORUÑA

Decanato - A Coruña

Corpo: Auxilio xudicial


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro


Motivo: comisión de servizo


LUGO


Xulgado Penal nº 2 - Lugo

Corpo: Tramitación Procesual e Administrativa


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro

Motivo: vacante


Xulgado de 1ª Instanc. e Instruc. nº 1 - Chantada

Corpo: Tramitación Procesual e Administrativa


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro

Motivo: licenza por enfermidadePONTEVEDRA

Xulgado de 1ª Instancia nº 8 - Vigo

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro


Motivo: vacanteXulgado de 1ª Instancia nº 13 - Vigo

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 9, 10 e 11 de xaneiro


Motivo: vacante