Substitucións. Avisos de desocupación e adxudicacións


20 dic 2012


O día 11/11/2012 publicáronse na intranet xudicial as adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares así como os avisos de desocupación de novas prazas.

Podedes consultar a información no apartado de actualidade dentro das substitucións entre titulares, en recursos humanos, onde tamén se pode ver o histórico de todas as publicacións e adxudicacións. Premendo no vínculo que se acompaña poderedes acceder á información publicada.


AVISOS DE DESOCUPACIÓN

Substitucións verticais:

  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II

LUGO

Xdo. do Penal nº 2 - Lugo

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de decembro

Motivo: vacante


PONTEVEDRA

Xulgado de 1ª Instancia nº 8 - Vigo

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de decembro

Motivo: vacante


Xulgado de 1ª Instancia nº 13 - Vigo

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de decembro

Motivo: vacante

Substitucións horizontais:

  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II

A CORUÑA

Sala do Contencioso do T.S.X. - A Coruña

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de decembro

Motivo: licencia por enfermidade


Xulgado de 1ª Instancia nº 13 - A Coruña

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 19, 20 e 21 de decembro

Motivo: vacante


PONTEVEDRA

Xdo. do Penal nº 1 - Vigo

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacante