Substitucións. Avisos de desocupación e adxudicacións


11 dic 2012


O día 11/11/2012 publicáronse na intranet xudicial as adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares así como os avisos de desocupación de novas prazas.

Podedes consultar a información no apartado de actualidade dentro das substitucións entre titulares, en recursos humanos, onde tamén se pode ver o histórico de todas as publicacións e adxudicacións. Premendo no vínculo que se acompaña poderedes acceder á información publicada.


AVISOS DE DESOCUPACIÓN

Substitucións verticais:

  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II

A CORUÑA


Rexistro Civil Exclusivo - A Coruña

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacanteSala do Contencioso Adtvo. do T.S.X. - A Coruña

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: licencia por enfermidade
PONTEVEDRA


Xdo. do Penal nº 1 - Vigo

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa


Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacante
Xdo. de Paz de A Cañiza

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacanteSubstitucións horizontais:  •  Punto sexto da Resolución do 07/05/08 do DXX – DOG 15/05/08
  • Anticipar por fax: num. 981 54 62 22
  •  Modelo: Anexo II


A CORUÑA


Sala do Social do T.S.X. - A Coruña

Corpo : Tramitación Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: licencia por enfermidadeXulgado de 1ª Instancia e Instruc. nº 3 - Ribeira

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacante


Xdo. de Paz de A Laracha

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: licencia por enfermidadeLUGO

Audiencia Provincial Secc. 2ª - Lugo

Corpo : Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 11, 12 e 13 de decembro

Motivo: vacante