Lei de taxas: Unha xustiza só para ricos con "sorpresa" para os funcionarios


23 nov 2012


O Goberno establece unha xustiza só para ricos e deixa os cidadáns indefensos se os seus dereitos son atacados

PUBLICADA NO BOE A LEI DE TAXAS (LEI 10/2012) QUE EXPULSA OS CIDADÁNS SEN RECURSOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA PORQUE SE IMPOÑEN UNHAS TAXAS QUE SÓ PODERÁ PAGAR UNHA MINORÍA

Ademais, a partir de agora, os funcionarios públicos estaremos obrigados a intervir con avogado e procurador na vía contencioso administrativa en defensa dos nosos dereitos estatutarios, cando se refiran a cuestións de persoal, ao quedar derrogado o artigo 23.3 da Lei da xurisdición contencioso-administrativo 


A Lei de Taxas publicada no BOE do 21 de novembro é unha norma que ataca os piares do Servizo Público da Administración de Xustiza e o dereito constitucional á tutela xudicial efectiva. 

Gallardón actúa contra os dereitos de todos os cidadáns e tamén dos funcionarios públicos, e a partir de agora, comézase a desmantelar o servizo público da Administración de Xustiza. 

En esencia a Lei de Taxas converte a Administración de Xustiza nunha Administración á que non poderán acudir dende agora os cidadáns sen medios económicos abondo ou con escasos recursos. 

Porque a partir de agora, os cidadáns que acudan á Administración de Xustiza deberán aboar:

   A)   Na orde civilVerbal e cambiario
Ordinario
Monitorio e demanda incidental no proceso concursal
Execución extraxudicial e oposición á execución de títulos xudiciais
Concurso necesario
Apelación
Casación e extraordinario por infracción procesal
150 €
300 €
100 €
200€
200 €
800 €
1.200 €
 
B)   Na orde xurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado
Ordinario
Apelación
Casación
200 €
350 €
800 €
1.200 €

C)   Na orde social:

Suplicación
Casación
500 €
750 €

Ademais, deberase aboar unha taxa do 0,5% da contía do procedemento se non supera o 1.000.000 de euros e o 0,25% adicional a partir desa cantidade, cun límite de 10.000 euros. 

Os funcionarios públicos estarán exentos de aboar a taxa na interposición do recurso contencioso-administrativo en defensa dos seus dereitos estatutarios, pero non de acudir obrigatoriamente con avogado e procurador, o que encarece de forma maiúscula a defensa dos nosos dereitos laborais. É UN ESCÁNDALO QUE A LEI 10/2012 ESTABLEZA QUE OS CIDADÁNS CON INGRESOS DE 1.200 EUROS PAGARÁN AS MESMAS TAXAS QUE UNHA PERSOA QUE GAÑE 100.000 EUROS

O que é profundamente rechamante, e que demostra a hipocrisía de Gallardón cando afirma que os cidadáns sen recursos poderán beneficiarse da xustiza gratuíta se carecen de medios, é que a Lei establece que as familias con ingresos de tan só 1.200 euros deberán pagar as taxas establecidas na lei, e aboará as mesmas taxas que as unidades familiares con ingresos superiores a 100.000 euros. É dicir, non existe ningunha nin proporción nin progresividade nas taxas fixadas en relación cos ingresos da unidade familiar. 

Polo tanto, Gallardón demostrou que lle importa un beldro que o pagamento das taxas que a Lei determina sexan as mesmas para un cidadán sen máis recursos que o salario mínimo (exemplo: unha familia de dúas persoas traballando e cobrando o salario mínimo -641,40 EUROS- deberán pagar taxas, porque superan o mínimo para estar exento) que para os ricos cun gran patrimonio e altos ingresos mensuais de 100.000 de euros/mes. 

Así, por exemplo, o recurso contra o despedimento dun traballador custará o mesmo ao traballador (500 €) que se recorre a empresa. Para recorrer calquera actuación da Administración, deberase aboar unha taxa mínima entre 200 e 350 €. Para recorrer unha sentenza deberase aboar unha taxa mínima entre 500 e 1.200 € segundo o tipo de recurso e a orde xurisdicional. A LEI DE TAXAS SIGNIFICA O COMEZO DO DESMANTELAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DA XUSTIZA: NON PODEMOS PERMITILO, DEFENDAMOS OS SERVIZOS PÚBLICOS 

CCOO vén denunciando dende moitos meses ante a opinión pública a actuación de Gallardón, exactamente dende que o Goberno aprobou o primeiro informe para a elaboración do anteproxecto da Lei de Taxas xudiciais, que agora se converte en lei no BOE. 

Esta Lei é unha máis das decisións do Goberno de rematar cos servizos públicos, de pretender acabar con todo: cos hospitais públicos, coa educación pública, cos dereitos sociais, e agora co Servizo Público da Xustiza, que coa Lei de Taxas, cos proxectos de desxudicialización e privatización de servizos e asuntos xudiciais, coa redución de partidos xudiciais ou a instauración dos Tribunais de Instancia....conllevará o encarecemento e o afastamento da Xustiza ao cidadán, á vez que producirá a perda de postos de traballo e os dereitos laborais. 

Todas estas decisións do Goberno de Rajoy, perfectamente meditadas nunha estratexia calculada dende antes de gañar as eleccións de novembro de 2011 e presentando un programa electoral radicalmente antagónico ás decisións que xa decidira que ía tomar, perseguen desmantelar os servizos públicos e entregalos ás empresas privadas, moitas das cales están dirixidas por persoas afíns a dirixentes do partido que sustenta ao Goberno. Empresas privadas que non terán escrúpulos en sacar beneficio a custa dos dereitos básicos e fundamentais dos cidadáns. E para que estas empresas teñan miles de euros de beneficios como a tivo a banca que apoiada coas axudas e a complicidade do Goberno estafou millóns de euros ás persoas decentes, os cidadáns non poderán defenderse ante os Tribunais por taxas enormes, nin as persoas sen recursos acceder á Sanidade pública para poder curar as súas enfermidades. 

Noutra orde de cousas, O GOBERNO INTRODUCE NA LEI DE TAXAS QUE PAGUEMOS EN DECEMBRO COTA DOBRE DE DEREITOS PASIVOS Y MUGEJU, A PESAR Da ELIMINACIÓN DA PAGA EXTRA

Así mesmo, o Goberno aproveitou a tramitación desta Lei para introducir unha volta de rosca máis contra os empregados públicos en relación co Real Decreto Lei 20/2012, engadindo ao devandito RDL un novo artigo 5 bis para establecer o desconto dobre no mes de decembro das cotas de dereitos pasivos e da Mutualidades de funcionarios, a pesar de que o propio Goberno eliminou a paga extra de decembro de todos os empregados públicos. Absolutamente miserable.